Disclaimer
English

Español

Deutsch

Disclaimer

  • SMS Wurst heeft er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze website correct en actueel is.
  • Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • SMS Wurst kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website.
  • Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
  • Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
  • De algemene voorwaarden van Loginet-SMS Wurst vindt u hier (60 KB, pdf in het engels).